اینجا

اسم من امیرحسام است با اسم مستعار فرام( faram ) که از سال های ابتدایی تحصیل روم موند. هنوز هم اکثر دوستان حتی همکارها و هم کلاسی های دور نزدیک به این اسم من را صدا می کنن.

در اینجا راجب تمامی چیز هایی که دوست دارم با بقیه به اشتراک بذارم می نویسم. اکثر نوشته ها مشخصا راجب یک موضوع خاص هستن. تعدادیشون مربوط مکالماتی هستن که با دوستان دارم و بعضی دیگه هم شاید هر چیزی باشه از دنیای اطرافم که دلم بخواهد راجبشون حرفی بزنم.

Advertisements